Pressmeddelanden

I Inledning till temat PR/Johdatus lehdistötiedotteisiin
Sök på nätet och skriv en kort definition av ordet ‘pressmeddelande‘:

 

II Pressmeddelande/Press release.
Sök på nätet och välj ett nyligenpulicerat pressmeddelande.

1 Vad är nyheten i meddelandet?

2 När har texten skrivits?

3 När får informationen gällande nyheter publiceras? (vad är embargodatumet)

4 Vilka är i målgruppen för meddelandet?

5 Vad ska de som läser meddelandet göra?

6 Hur kan man få mer informatiom om temat/nyheten?

7 Har du/ni hört om denna nyhet?

III Olika delar i pressmeddelanden. Läs meddelandet på nytt och identifiera de olika delarna
rubrik
ingress
kontakinformation
faktaruta
pressansvarig
brödtext
pratcitat
embargodatum

IV. Tänk på ert semesterprojekt och skissa ner information för ett pressmeddelande. Pressmeddelandet kan gälla era resultat eller själva projektet. Ta anteckningar och skriv på!

Läs mer information om pressmeddelanden t. ex på:
Skrivapressmeddelande.se http://www.skrivapressmeddelande.se/hur-man-skriver-ett-pressmeddelande/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s